Logo
POVRAĆAJ SREDSTAVA I REKLAMACIJA
- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira 
proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja
(pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete.
U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj
064 9872456 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima
(ime, prezime, telefon) na adresu modenaduo@mts.rs i navedete
razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem
mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju. - Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovil
i da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu
nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h
od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 064 9872456,
ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon)
na adresu modenaduo@mts.rs i opišete kakav problem imate.
U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju. - Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti
u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite
na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za
robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa
obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu
Modena Duo doo.Belmaks Centar Autoput za Zagreb
br,20 lok.5-39 11080 Beograd-Zemun Podaci o firmi Modena Duo Doo, Belmaks Centar Autoput za Zagreb br.20 lok 5-39,11080 Zemun-Beograd Tel 064 9872456 Broj računa 265-1110310001055-35 Matični broj 20403381 PIB 105517139 Šifra delatnosti 4791 e-mail modenaduo@mts.rs