Logo
PRAVO NA ODUSTAJANJE
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo
da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od
14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.
Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim
obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se
vraća usled odustanka od ugovora. Vaša izjava o odustanku
od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali. 1. Na našu e-mail adresu modenaduo@mts.rs možete dostaviti
Vašu izjavu o odustanku, ili popuniti i poslati na Modena Duo Doo
Pariske Komune 15 11070 Novi Beograd ,
naglasiti za internet prodaju. Obrazac za odustanak od ugovora,
koji je stigao uz paket možete preuzeti ovde. 2. Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam Dokumenta
za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu
Vaše izjave o odustanku od ugovora. 3. Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite,
obavezno potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica) i zajedno
sa robom, pošaljete na adresu koju Vam Operater iz ONLINE prodavnice
bude poslao na Vaš e-mail. 4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i
oblepiti samolepljivom trakom. 5. Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti
nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.
Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora,
osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu.
Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se
vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja
su uplaćena za vraćenu robu. Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava
nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena
i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu
koju Vam operater iz ONLINE prodavnice pošalje na Vaš e-mail.
Nakon potvrde o prijemu, sredstva će biti uplaćena na račun koji ste
naveli u obrazcu u roku od 10 radna dana. Ispravnost podataka unetih
u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj.pečatom. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno
platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti,
a bez obzira na razlog vraćanja,Modena Duo doo je u obavezi da
povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja,
što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava
na račun korisnika kartice ili direktno sa racuna Preduzeca. Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite
za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas
kontaktirate pozivanjem broja 064 9872456 ili nam pošaljite email na
adresu:modenaduo@mts.rs Vaš broj računa/otpremnice i šifru i veličinu
artikla za koji želite da zamenite prvobitno poručeni artikal. Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite
za drugi artikal niže ili više cenovne kategorije, molimo Vas da nas
kontaktirate pozivanjem broja telefona 064 9872456 ili nam pošaljite
email na adresu:modenaduo@mts.rs Vaš broj računa/ otpremnice, šifru
i veličinu artikla za koji želite da zamenite prvobitno poručeni
artikal, kao i Vaš JMBG (opciono) i Vaš broj dinarskog tekućeg računa
na koji bismo uplatili eventualnu razliku novca cenovnih kategorija.